Çevre Politikamız


Bu hedef için aşağıdaki politika ilkeleri benimsenmiştir:
» Çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve gözden geçirilmesi ile sürekli iyileştirmek,
» Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve bağlı bulunduğumuz tüm yasal ve diğer zorunluluklara uygunluğun sağlanması için bir Çevre Yönetim Sistemi yerleştirmek,
» Temizlik ve düzenin çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz tarafından yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamak,
» Çevresel duyarlılığı kuruluşumuz bünyesindeki çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi eğiterek ve denetleyerek artırmak.

Eğitim, sürekli iyileştirme ve denetleme neticesinde;
» Enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltmak,
» Geri kazanım ve yeniden değerlendirme faaliyetlerini destekleyerek atık miktarını azaltmak,
» Üretim sürecimizde ve ürünlerimizde yeni veya geliştirilmiş uygun teknolojileri kullanarak kirliliği önlemek,
» Daha az çevresel etkiye sahip, daha az yakıt tüketen, daha az gürültülü ekipmanlarla ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanarak sürdürülebilir üretim yapmak.