İş Sağlığı ve Güvenliği

Erc Bant ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli iyileşme ve gelişmeyi temel alarak; kazaları öncesinde fark edip, düzelten İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı, güvenli ve ergonomik bir çalışma ortamı yaratırız.

» Çalışma ortamımızda ortaya çıkabilecek sağlık, güvenlik ve ergonomik riskleri analiz ederek en düşük seviyeye indirilmesi,
» İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin sürekli ve düzenli olarak yapılması,
» Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, tüm önlemleri almak ve verimliliğimizi buna bağlı olarak arttırmak,

yönünde faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, endüstriyel sanayi bantları sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.